[]
1 Step 1
Registračný formulár
Titul
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Rodné meno
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Národnosť
Štátna príslušnosť
Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Rodinný stav
Vaša zdravotná poisťovňa
Výškacm
Váhakg
Máte vodičský preukaz?
Ste aktívny vodič?
Živnostenský list
Ste fajčiar?
Koľko fajčíte za deň?
Požívate alkohol?
Vaše záujmy/hobby
Vzdelanie, pracovné skúsenosti, znalosť cudzieho jazyka
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Zameranie vzdelania
Opatrovateľský kurz
Prax s opatrovaním
Kde a ako dlho ste opatrovali?
Iný jazyk
Aký dlhý turnus preferujete?
O koho sa chcete starať
Skúsenosti s diagnózami
Alzheimer
Cukrovka
Demencia
Ležiaci pacient
Dekubity
Depresia
Epilepsia
Parkinson
Inkontinencia
S katétrom
S PEG sondou
So sklerózou multiplex
Po porážke
Po infarkte
S rolátorom
S invalidným vozíčkom
Dátumdnešný
VAŠE FOTOnie staršie ako 6 mesiacov
Upload

Odoslaním formuláru udeľujem súhlas spoločnosti GRANDIUS s.r.o. so spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) na účely sprostredkovania služby. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Previous
Next